Profile

فرصتهای شغلی که در dDexine.com معرفی می‌شوند بر اساس شرایط موجود در بازار و پروژه‌هایی که در اختیار این مجموعه قرار میگیرد، به روزرسانی می‌شود.

ممکن است رزومه شما که امروز ارسال میکنید در پروژه‌ای در هفته‌های آینده مورد تایید قرار بگیرد و نیازمند تخصص و مهارت شما در پروژه مذکور باشیم.

به همین دلیل بجای تعریف جزییات در فرصتهای شغلی، صرفا به اطلاع رسانی در خصوص عناوین شغلی مورد نیاز اکتفا کردیم تا هرچه بیشتر فرصت برای همکاری‌های آتی با متخصصین فراهم باشد.

فرصتهای شغلی داخلی / بین‌المللی

Front-End Developer

Web

Android

iOS

WordPress Developer

Theme
Development

Plugin Development

Security

Content Writer

Article

SEO Friendly

Translation ( English / Germany )

Social Media Content Curation

UI Designer

full-stack designer

web – mobile
iOS / Android
wearables
iOT

Digital Designer

Graphic
Illustration
Photo Manipulation
Visual Designer
Advertisement Graphic

Motion Graphic Artist

2d
3d
character animation
VFX