کتابخانه رایگان

پست اخیر

Thinking Fast and slow

معرفی کتاب دانلود رایگان کتاب‌های تخصصی دنیای بزرگ طراحی تفکر، سریع و آهسته (Thinking, Fast and Slow) کتابی است که در…

The Mom Test

معرفی کتاب دانلود رایگان کتاب‌های تخصصی دنیای بزرگ طراحی ضرب‌المثل معروفی در زمینه مدیریت می‌گوید هرگز نباید نظر مادرتان را در…

Don’t Make me think

معرفی کتاب دانلود رایگان کتاب‌های تخصصی دنیای بزرگ طراحی کتاب مرا وادار به تفکر نکن، کتابی جذاب، خواندنی و پر از…