09-digital-artist

به زودی

ظرفیت این دوره تکمیل شده است. از فصل آینده مجدد امکان ثبت نام برقرار خواهد بود

 


همه دانش‌ و تخصصی که برای تبدیل شدن به یک دیزاینر حرفه‌ای در دنیای دیجیتال نیاز دارید اینجاست.

این دوره حاصل و مجموعه جامع و بزرگی از تمام جنبه‌های دنیای طراحی دیجیتال ( Digital Fine Art ) بوده و مبتنی بر دو بخش اصلی شکل گرفته است:

 • نیازها و کاربردهای عملی و تجاری در بازار کار داخلی و خارجی برای یک طراح دیجیتال
 • استانداردها و دانش سطح بالا مطابق با تعاریف و شاخص‌های جهانی آموزش مبتنی بر چارچوبهای بروز شده

ظرفیت این دوره تکمیل شده است. از فصل آینده مجدد امکان ثبت نام برقرار خواهد بود


همه دانش‌ و تخصصی که برای تبدیل شدن به یک دیزاینر حرفه‌ای در دنیای دیجیتال نیاز دارید اینجاست.

این دوره حاصل و مجموعه جامع و بزرگی از تمام جنبه‌های دنیای طراحی دیجیتال ( Digital Fine Art ) بوده و مبتنی بر دو بخش اصلی شکل گرفته است:

 • نیازها و کاربردهای عملی و تجاری در بازار کار داخلی و خارجی برای یک طراح دیجیتال
 • استانداردها و دانش سطح بالا مطابق با تعاریف و شاخص‌های جهانی آموزش مبتنی بر چارچوبهای بروز شده

محتوای دوره

زمان: 20 هفته
 • فصل اول: مبانی هنر و سواد بصری   0/0

  No items in this section

 • فصل دوم: طراحی برای دنیای دیجیتال  0/0

  No items in this section

 • فصل سوم: ابزارهای طراحان دیجیتال  0/0

  No items in this section

 • فصل چهارم: مبانی تصویر سازی تبلیغاتی  0/0

  No items in this section

 • فصل پنجم : تکنیکهای تصویر سازی دیجیتال  0/0

  No items in this section

 • فصل ششم: طراحی هویت برند  0/0

  No items in this section

 • فصل هفتم: طراحی برای محصولات ( فیزیکی / دیجیتال )  0/0

  No items in this section

 • فصل هشتم: تکنیکهای کاربردی طراحی تبلیغاتی  0/0

  No items in this section

 • فصل نهم: طراحی کاراکتر  0/0

  No items in this section

 • فصل دهم: استفاده حرفه‌ای از عکس  0/0

  No items in this section

 • فصل یازدهم: طراحی فونت  0/0

  No items in this section

 • فصل دوازدهم: طراحی هویت دیجیتال  0/0

  No items in this section

 • فصل سیزدهم: سبک شناسی و مطالعه موردی هنرمندان جهان  0/0

  No items in this section

 • فصل چهاردهم: رازهای موفقیت شغلی برای طراحان دیجیتال  0/0

  No items in this section

 • فصل پانزدهم: مهارتهای ضروری برای تبدیل شدن به طراح درجه یک  0/0

  No items in this section

 • فصل شانزدهم: دروس تکمیلی دوره  0/0

  No items in this section